Website Banner
     
 
 
     
    รับประกันคุณภาพ :
   บริการไม่เป็นที่พึงพอใจ
  ท่านสามารถเปลี่ยนพนักงาน
  คนใหม่ได้ทันทีจนเป็นที่พึงพอใจ 
 
     
 
 
  Contact Mail
info@sunthareeya.com
 
   ทางศูนย์ฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคง
   มีโอกาสได้รับใช้ท่านในโอกาส
   อันใกล้นี้หรือโอกาสต่อไป
 
 
     
     
     
           เกี่ยวกับเรา  
     
 
     
 
 
     
  เราเปิดบริการมากกว่า 10 ปี แห่งคุณภาพของศูนย์ฯ ซึ่งทางศูนย์ฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว กิจการด้านธุรกิจ เพื่อแบ่งเบาภาระของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางศูนย์ฯ ได้สรรหาคัดเลือก ทำการตรวจสอบประวัติพนักงานอย่างเคร่งครัดและได้ทำการฝึกอบรมพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งก่อนบริการจัดส่งถึงท่านโดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การมีระเบียบวินัย มารยาททางสังคม ความสุขุมเยือกเย็น ความกระตือรือร้นเอาใจใส่ต่องานหรือลูกค้าและคุณภาพของงานเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง พนักงานทุกคนส่วนใหญ่เคยผ่านงานมาแล้วและมีประสบการณ์  
     
  สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติหรือคนไทย ที่ต้องการพนักงานพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือสอนภาษาอังกฤษให้ลูก-หลานของท่าน ทางเรามีพร้อมให้ท่านหรือต้องการพนักงานที่สามารถขับรถยนต์ได้ด้วย ทางเรายินดีจัดหาให้ท่านได้(รวมถึงภาษาอื่นๆ ที่ท่านต้องการ เช่น จีน, ญี่ปุ่น,ฯ ) หรือพนักงานที่จบ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไปก็ได้  
     
  รับประกันคุณภาพ : บริการไม่เป็นที่พึงพอใจ ท่านสามารถเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ทันทีจนเป็นที่พึงพอใจ สำหรับอัตราค่าจ้างรายเดือนหรือรายวันที่ท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ได้โดยตรงเปิดบริการทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุด) ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
     
  ติดต่อสอบถาม : ศูนย์พยาบาลสุนทรียา เคหะรามบริรักษ์  
  ที่อยู่ เลขที่ 1/1254 หมู่บ้านเคหะชุมชนรามคำแหง (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล 3 )
รามคำแหง 190/2 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. / แฟ็กซ์  : 02-916-4082
มือถือ : 092-719-5826, 092-424-9211
 
     
  ทางศูนย์ฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้นี้ หรือโอกาสต่อไป  
     
 
     
     
 

ติดต่อสอบถาม : ศูนย์พยาบาลสุนทรียา เคหะรามบริรักษ์
ที่อยู่ เลขที่ 1/1254 หมู่บ้านเคหะชุมชนรามคำแหง (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล 3 )
รามคำแหง 190/2 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 

 
 
 
 
  © Copyright 2013 www.sunthareeya.com  All Rights Reserved     TEL/FAX : 02-916-4082   MOBILE :092-719-5826, 092-424-9211
 
Current Pageid = 3