Website Banner
     
 
 
     
    รับประกันคุณภาพ :
   บริการไม่เป็นที่พึงพอใจ
  ท่านสามารถเปลี่ยนพนักงาน
  คนใหม่ได้ทันทีจนเป็นที่พึงพอใจ 
 
     
 
 
  Contact Mail
info@sunthareeya.com
 
   ทางศูนย์ฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคง
   มีโอกาสได้รับใช้ท่านในโอกาส
   อันใกล้นี้หรือโอกาสต่อไป
 
 
     
     
     
 
 
ศูนย์พยาบาลสุนทรียา เคหะรามบริรักษ์
www.sunthareeya .com (ทะเบียนการค้าเลขที่ 0103556058609)

บริการสรรหาและจัดส่งพนักงาน
: ทุกสถานที่ทั่วไทย

รับบริการทั้งลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ
 
     
 
 
        ABOUT US เกี่ยวกับเรา           SERVICES บริการของเรา
     
เราเปิดบริการ มากกว่า 10 ปี แห่งคุณภาพ
ของศูนย์ฯ ซึ่งทางศูนย์ฯได้ตระหนักถึงความ
สำคัญของสถาบันครอบครัว กิจการด้านธุรกิจ
เพื่อแบ่งเบาภาระของท่านได้ระดับหนึ่ง โดย
ทางศูนย์ฯ ได้สรรหาคัดเลือก ทำการตรวจสอบ
ประวัติพนักงานอย่างเคร่งครัดและได้ทำการ
ฝึกอบรมพนักงานทุกคนทุกตำแหน่งก่อน
บริการจัดส่งถึงท่านโดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต การมีระเบียบวินัย มารยาททางสังคม
ความสุขุมเยือกเย็น ความกระตือรือร้นเอาใจ
ใส่ต่องานหรือลูกค้าและคุณภาพของงานเป็น
ปัจจัยสำคัญยิ่ง พนักงานทุกคนส่วนใหญ่เคย
ผ่านงานมาแล้วและมีประสบการณ์
  พยาบาลพิเศษ (RN.TN.PN.NA.)
ผู้ช่วยพยาบาล
ดูแลผู้สูงอายุ / เฝ้าไข้
ครูพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด
เด็กก่อนวัยเรียน / เด็กโต
แม่บ้าน / แม่ครัว
ทำความสะอาดสำนักงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
พนักงานขับรถทุกประเภท
ขับรถวิ่งเอกสาร
พนักงานขาย / ช่าง / คนจัดสวน
รับเหมาทำความสะอาด บริษัท
 
 
     
     
 
 
     
     
 

ติดต่อสอบถาม : ศูนย์พยาบาลสุนทรียา เคหะรามบริรักษ์
ที่อยู่ เลขที่ 1/1254 หมู่บ้านเคหะชุมชนรามคำแหง (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล 3 )
รามคำแหง 190/2 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 

 
 
 
 
  © Copyright 2013 www.sunthareeya.com  All Rights Reserved     TEL/FAX : 02-916-4082   MOBILE :092-719-5826, 092-424-9211
 
Current Pageid = 1